Tłumaczymy:

 • - KARTY MENU
 • - STRONY INTERNETOWE
 • - CV
 • - LISTY MOTYWACYJNE
 • - ŻYCIORYSY
 • - PODANIA
 • - UMOWY
 • - FORMULARZE
 • - PRACE LICENCJACKIE
 • - PRACE MAGISTERSKIE
 • - PRACE DOKTORSKIE
 • - INSTRUKCJE
 • - SPECYFIKACJE TECHNICZNE
 • - LISTY
 • - KSIĄŻKI

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe:

Duże doświadczenie pozwala nam służyć pomocą językową w zakresie przekładu języka potocznego i specjalistycznego.

Posiadamy praktykę w tłumaczeniu tekstów z zakresu gastronomii, turystyki, elektroniki, automatyki i robotyki (na stałe współpracujemy z Politechniką Poznańską), z dziedzin geodezji, medycyny, rzemiosł. Pomagamy w korespondencji biznesowej.

Specjalizujemy się w języku oficjalnym, urzędowym.

Prowadzimy także usługi tłumaczenia bezpośredniego.

English Academy Zakopane

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 • Obiektami turystycznymi
 • Restuaracjami
 • Urzędami
 • Uczelniami
 • Klientami indywidualnymi
 • Firmami
 • Autorami publikacji