TO BE or NOT TO BE


to be - najtrudniejszy czasownik języka angielskiego

Dlaczego czasownik być (to be), którego uczą się dzieci na pierwszych lekcjach nowego języka, uznawany jest przez gramatyków za najtrudniejszy czasownik języka angielskiego? Ponieważ w porównaniu z innymi czasownikami języka angielskiego, wynika, że czasownik być posiada najwięcej form!

Ich nagromadzenie wynika z faktu, że czasownik być jest czasownikiem posiłkowym (co szczególnie przypominał synowi Pan Adam Miauczyński w filmie Dzień Świra), a więc jest używany jako czasownik główny, ale też jako czasownik pomocniczy w konstrukcjach strony biernej, do tworzenia form poszczególnych czasów, w wyrażeniach specjalnych.

Oto jakie formy może przyjmować czasownik być:

--- to be - być --- forma bezokolicznikowa

Forma bezokolicznikowa ma dwa tłumaczenia w języku polskim: bezokolicznikowe być oraz znaczenie żeby być:
I want to be with you. - Chcę być z tobą.
I will do anything to be with you. - Zrobię wszystko, żeby być z tobą.

--- am/is/are --- formy w odmianie przez osoby w czasie teraźniejszym

I am a doctor. - Jestem lekarzem.
You are crazy. - Jesteś szalony.
He is sick. - On jest chory.

--- was/were --- formy w odmianie przez osoby w czasie przeszłym

He was here yesterday. - On był tutaj wczoraj.
We were very happy together. - Byliśmy razem bardzo szczęśliwi.

--- been --- imiesłów bierny czasownika być

Forma imiesłowu wykorzystywana jest jako czasownik główny w formie czasu Present Perfect. Jest także nieodzowna w budowie czasu Present Perfect Continuous (jako składowa tworząca jego formę). Formę been wykorzystuje się także do budowania strony biernej czasu Present Perfect. Co ciekawe- pomimo, iż technicznie możliwe są także formy strony biernej w czasie Present Perfect Continuous, nie używa się strony biernej w tym czasie.
She has been in Germany Since last November. - Ona jest w w Niemczech od listopada.
We have been studying it for 20 minutes. - Uczymy się tego od 20 minut.
Their house has been demolished. - Ich dom został wyburzony.

--- being --- imiesłów czasu teraźniejszego

Pomimo, że oficjalnie forma being została nazwana formą imiesłowu teraźniejszego, posiada ona wiele aspektów użycia. Wykorzystuje się ją jako czasownik główny w czasie Present Continuous. Jest wykorzystywana także do tworzenia zdań w stronie biernej pochodzącej od czasu Present Continuous.
You are being irresponsible. - Jesteś nieodpowiedzialny. (Zachowujesz się nieodpowiedzialnie).
My room is being redecorated. - Mój pokój jest remontowany.


Innym jej zastosowaniem jest jej funkcja rzeczownika odczasownikowego w znaczeniu bycie.
He is famous for being very helpful. - On jest sławny z bycia bardzo pomocnym.

Podsumowując, żaden czasownik języka angielskiego nie przyjmuje tylu form. Żaden inny czasownik nie jest wykorzystywany w tylu różnych kontekstach języka (oprócz powyższych konstrukcji, język angielski dysponuje szeregiem wyrażeń opartych na czasowniku być, czyniąc go jeszcze bardziej popularnym, np. to be going to - mieć zamiar coś zrobić, to be X years old - mieć X lat, to be afraid of - bać się, itd.). W obliczu tej wiedzy, nauczanie dzieci w dotychczasowym trybie sprawia wrażenie, że rzucamy je od razu do głębokiej wody. Może to nie być najlepszą metodą, by wyśmienicie pływać, ale to na pewno najlepsza metoda, by szybko nauczyć się nie tonąć.